BGO Basketball League (NBLA / BGO)

BGO Basketball League (NBLA / BGO)

BGO BL WEST

Print

Leaders

Average Points
Player Team PPG
Hristo Gatev 22.53
Damyan Stoyanov 22.2
Ivan Tsenov 21.25
Ognyan Todorov 21.2
Georgi Brestnichki 20.17
Dimitar Krustev 18.63
Vasil Golov 18.33
Filip Srebrov 18.28
Hristo Angelov 17.95

Average Total Rebounds
14.05
RPG
Player Team RPG
Lyubomir Petrov 13.83
Stanimir Georgiev 13.15
Stefan Neshkov 12
Hristo Gospodinov 11.83
Kristiyan Shotev 11.62
Aleksandar Ivanov 11.35
Boris Bozhinov 11.25
Ognyan Todorov 10
Georgi Dangalakov 9.94

Average Defensive Rebounds
Player Team DRPG
Simeon Tsenov 10.38
Stanimir Georgiev 8.85
Aleksandar Ivanov 8.59
Kristiyan Shotev 8.46
Georgi Dangalakov 8.11
Hristo Gospodinov 8
Ilko Valchev 7.75
Lyubomir Petrov 7.67
Boris Stankov 7.5


Average Plus/Minus
25.73
+/- PG
Player Team +/- PG
Hrisimir Dimitrov 20.75
Bobi Petrov 18.4
Ivan Tilev 17.67
Simeon Tsenov 17.52
Ognyan Todorov 17
Kiril Atanasov 16.47
Tsvetelin Mladenov 15.94
Dean Kirilov 14.75
Ivan Tsenov 14.75
Average Minutes
Player Team MPG
Tsvetelin Ivanov 37.49
Hristo Gatev 36.76
Ivaylo Konstantinov 36.61
Ilko Valchev 35.97
Krasen Dobrev 35.58
Stanimir Georgiev 35.34
Petar Zagorov 35.25
Miroslav Ketenliev 35.16
Lyubomir Petrov 34.99