BGO Basketball League

BGO Basketball League

2015/16 SABL - Men

Print

Eagle Eyes

Player List

Shirt Number Player Name Date of Birth Nationality Height Weight Position
  Vasil Golov 3/27/87 BUL    
  Zhan Ivanov Zhan Ivanov 1/20/94 BUL 194 103
  Hristo Kostov 11/20/17    
3 Nedko Kolev 3/28/94    
3 Nikolay Kostov 6/3/91 BUL    
7 Todor Radanov Todor Radanov 4/13/91 BUL    
7 Ventsislav Velikov 3/3/84    
9 Nikola Skerlev 9/23/91 BUL    
9 Ivan Skerlev Ivan Skerlev 5/1/95    
12 Radoslav Dyakov 6/23/91    
14 Valentin Vachkovski Valentin Vachkovski 5/8/92    
20 Matey Mitev Matey Mitev 9/9/94    
21 Dimitar Manovski Dimitar Manovski 5/14/91    
24 Angel Ivanov 7/20/92    
26 Sevdalin Manchev 11/20/17 BUL    
69 Ivan Metodiev 12/21/92