BGO Basketball League (NBLA / BGO)

BGO Basketball League (NBLA / BGO)

BGO BL WEST

Print

MIX

Player List

Shirt Number Player Name Date of Birth Nationality Height Weight Position
  Hristo Gospodinov Hristo Gospodinov 8/6/92 BUL     PF
  Lyubomir Zhechev 1/27/88 BUL 188 88 SF
  Denis Vasilev Denis Vasilev 8/4/93 BUL 198 100 C
  Dian Abrashev Dian Abrashev 4/28/93 BUL     PG
  Ventsislav Manuilov Ventsislav Manuilov 9/5/91 BUL     C
  Todor Radanov Todor Radanov 4/13/91 BUL     PF
  Konstantin Marinov Konstantin Marinov 6/16/91 BUL     G
  Ivan Runyov Ivan Runyov 2/28/92 BUL 190 89 SF
  Georgi Doktorov Georgi Doktorov 4/6/94 BUL     PG
  Aleksandar Dragoev Aleksandar Dragoev 5/31/98 BUL     SF
  Hristo Mihaylov Hristo Mihaylov 5/1/94 BUL     C
  Mihail Gitsov Mihail Gitsov 5/26/87 BUL     SG
  Philip Nedelchev Philip Nedelchev 2/13/88 BUL 187 87 SF
  Matey Mitev Matey Mitev 9/9/94     G
  Evstati Evstatiev Evstati Evstatiev 5/15/90 BUL     PF
  Lyubomir Vasilev Lyubomir Vasilev 3/8/93 BUL     PF
  Ivan Ivanov, G. Ivan Ivanov, G. 8/5/95 BUL     SG
  Radoslav Buyukliev Radoslav Buyukliev 3/19/93 BUL     SG
  Danail Milev Danail Milev 9/7/89 BUL 192 101 PF
  Georgi Tsonev Georgi Tsonev 9/1/97 BUL     PG
Team Averages
Age: 25.65 191 93