The Terrific 12

Asia League 2018

Print

Statistics

Totals

Player PTS AST REB DEF OFF STL BLK TO
A. Abudurexiti 22 3 15 13 2 1 0 1
D. Adams 55 9 12 10 2 1 1 10
S. Ando 38 5 13 13 0 3 0 1
J. Ayres 47 10 36 29 7 1 3 7
G. Banal 25 3 8 5 3 1 0 2
I. Bourousis 48 2 27 23 4 0 0 4
C. Brackins 62 10 38 35 3 5 1 7
I. Brown 13 6 12 9 3 2 1 0
A. Chambers 9 1 5 2 3 0 1 4
Y. Changdong 11 0 7 3 4 0 0 1
K. Chao-Nan 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Cheng 7 0 9 5 4 2 0 3
L. Cheng 15 0 16 14 2 1 0 0
L. Cheng-Ju 34 4 2 1 1 1 0 2
L. Chi-Wei 2 0 1 1 0 0 0 0
L. Chieh-Min 0 2 1 1 0 0 0 1
L. Chih-Chieh 17 2 9 7 2 0 0 6
H. Chih-Shan 2 2 0 0 0 1 0 1
Z. Chunjun 0 4 7 4 3 1 0 2
G. Cosey 99 25 22 18 4 8 0 6
M. Cruz 9 2 4 2 2 1 0 1
M. Cummings 102 9 40 35 5 2 0 7
L. Dae Sung 9 3 4 4 0 3 1 2
Z. Dapeng 0 0 2 1 1 0 0 2
R. Dennison 4 2 2 2 0 2 0 0
Y. Dong Geun 8 5 2 2 0 3 1 4
K. Dong Ryang 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Dong Uk 19 7 11 11 0 2 0 6
J. Duncan 15 1 15 10 5 0 0 4
G. Edwards 20 10 16 12 4 1 1 9
K. Fogg 138 20 23 20 3 11 1 9
C. Fortson 9 6 1 1 0 1 0 8
Y. Fujinaga 4 5 4 3 1 2 0 5
T. Furukawa 34 4 20 18 2 1 0 2
A. Goudelock 34 10 8 6 2 2 0 8
S. Guinchard 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Gunah 56 3 30 20 10 2 4 4
R. Hashimoto 32 4 7 7 0 1 0 4
L. Hee 62 4 22 19 3 7 0 12
S. Hines 37 4 26 19 7 2 4 2
L. Honghan 26 3 2 2 0 2 1 3
R. Howell 0 0 0 0 0 0 0 2
W. Hung-Hsing 12 1 7 4 3 1 0 0
K. Hyun Soo 8 0 2 0 2 0 0 1
K. Ishii 16 4 2 0 2 1 0 1
T. Ishizaki 14 4 8 5 3 1 0 3
H. Ji Hoon 12 10 6 3 3 3 0 3
L. Jinglong 30 4 13 12 1 0 0 1
L. Jinxiao 2 1 0 0 0 0 1 1
D. Johnson 3 0 1 0 1 0 0 0
L. Jong-Hyun 4 4 3 1 2 3 2 0
R. Jose Antonio 8 1 1 1 0 0 0 0
G. Kai 12 2 13 8 5 4 0 3
H. Kai-Hsiang 24 5 5 3 2 6 0 3
H. Kantake 14 6 6 6 0 0 0 0
K. Kasai 9 8 7 5 2 2 0 1
W. Ke 8 0 3 2 1 0 0 1
S. Keith 55 5 11 10 1 4 1 10
M. Kelanbaike 9 0 7 7 0 0 1 4
M. Kikuchi 12 1 13 7 6 3 0 1
S. Kinjo 6 2 2 1 1 0 0 1
R. Kishimoto 46 9 8 5 3 3 1 2
R. Koboyashi 19 15 6 4 2 4 0 1
L. Kuan-Liang 4 0 1 1 0 0 0 3
S. Kun 0 0 3 1 2 0 0 0
P. Kyung Sang 10 1 0 0 0 1 0 1
P. Li 7 1 1 1 0 0 0 0
L. Li-Jen 17 0 8 5 3 1 0 5
J. Lin 19 5 7 4 3 2 0 5
Z. Lingxu 12 4 5 4 1 0 0 5
S. Logwood 31 1 18 14 4 1 1 3
B. Mbala 94 3 40 30 10 3 1 12
T. McKinney-Jones 15 0 1 1 0 0 0 1
B. McShepard 30 0 18 13 5 2 1 3
L. Meng-Hsueh 7 0 4 2 2 0 0 0
C. Min-Seok 6 0 6 4 2 0 0 1
S. Minghui 16 11 11 7 4 1 0 4
J. Mingxin 36 6 10 9 1 4 1 7
S. Mingyang 25 3 20 12 8 1 1 5
J. Mitsuda 14 2 13 6 7 0 0 4
J. Monzun 21 0 3 1 2 2 1 2
D. Motiejunas 29 8 27 22 5 1 2 7
S. Muxtar 34 5 10 8 2 2 0 5
T. Nakahigashi 22 6 17 15 2 10 0 6
T. Nakatsuka 25 2 7 5 2 1 0 1
N. Namizato 20 20 13 11 2 2 0 7
W. Nan 10 1 3 3 0 3 0 1
P. Ning 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Nishimura 8 3 3 2 1 0 0 6
H. Omiya 3 0 1 0 1 0 0 0
R. Ono 21 5 8 7 1 1 0 4
D. Orton 37 4 29 28 1 2 3 8
M. Parker 32 2 28 22 6 1 4 3
J. Peng 4 1 4 1 3 0 0 1
C. Po-Chen 5 2 10 10 0 1 0 0
K. Porter 12 0 2 1 1 0 0 1
Z. Qungpeng 12 2 8 6 2 0 0 0
Z. Rongzhen 13 0 8 5 3 0 2 0
W. Ruheng 11 2 5 5 0 0 0 2
S. Ruoyu 16 2 10 5 5 1 0 4
M. Salem 23 2 6 5 1 2 0 1
A. Scharer 12 8 12 8 4 2 2 2
J. Scott 76 7 50 35 15 5 5 3
J. Sena 6 1 7 4 3 0 0 1
K. Shao-Chieh 4 0 0 0 0 0 0 1
S. Shorter 55 9 17 15 2 3 2 7
H. Shun-Yi 4 0 4 1 3 0 0 0
M. Speights 77 2 40 32 8 2 2 2
Y. Suda 19 2 4 3 1 4 0 1
H. Sun Kyu 5 1 6 5 1 2 0 2
M. Tae-Young 23 5 9 7 2 7 0 2
M. Taejong 11 2 11 10 1 2 1 4
K. Tae Sul 26 13 6 5 1 4 0 5
S. Taguchi 11 1 4 2 2 0 0 1
N. Tashiro 7 1 3 2 1 1 0 4
L. Te-Wei 0 4 5 4 1 0 1 6
Y. Tianyi 3 0 0 0 0 0 0 0
Z. Tianyi 10 0 0 0 0 1 0 0
C. Tieh 0 0 0 0 0 1 0 1
S. Tonglin 2 0 1 1 0 0 1 1
K. Toth 3 1 1 1 0 0 0 0
C. Tsung-Hsien 8 5 6 5 1 1 1 5
T. Wade 24 4 14 6 8 3 1 0
L. Wei-Han 15 11 7 6 1 2 0 5
L. Weir-Chern 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Wen 4 5 3 2 1 1 0 1
T. Wen-Cheng 7 6 14 11 3 0 1 5
W. Yanhang 2 2 1 0 1 1 0 0
C. Yi-Hsiang 11 5 2 2 0 1 1 2
H. Yifeng 3 1 1 1 0 0 0 1
C. Ying-Chun 14 11 9 7 2 3 0 4
O. Yong Jun 6 0 1 1 0 1 0 1
Z. Yongpeng 10 2 21 16 5 2 0 4
G. Yuezhuo 0 0 1 1 0 2 0 0
L. Yunan 4 0 3 2 1 1 0 3
C. Yun Ho 6 0 1 0 1 1 0 0
Z. Zhun 2 0 2 2 0 0 1 0
F. Ziming 22 1 17 13 4 1 1 2
W. Zirui 14 0 6 6 0 0 0 1

Averages

Player PPG APG RPG DRPG ORPG STPG BLKPG TOPG
A. Abudurexiti 11.0 1.5 7.5 6.5 1.0 0.5 0.0 0.5
D. Adams 27.5 4.5 6.0 5.0 1.0 0.5 0.5 5.0
S. Ando 9.5 1.3 3.3 3.3 0.0 0.8 0.0 0.3
J. Ayres 11.8 2.5 9.0 7.3 1.8 0.3 0.8 1.8
G. Banal 12.5 1.5 4.0 2.5 1.5 0.5 0.0 1.0
I. Bourousis 24.0 1.0 13.5 11.5 2.0 0.0 0.0 2.0
C. Brackins 15.5 2.5 9.5 8.8 0.8 1.3 0.3 1.8
I. Brown 6.5 3.0 6.0 4.5 1.5 1.0 0.5 0.0
A. Chambers 4.5 0.5 2.5 1.0 1.5 0.0 0.5 2.0
Y. Changdong 11.0 0.0 7.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0
K. Chao-Nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J. Cheng 3.5 0.0 4.5 2.5 2.0 1.0 0.0 1.5
L. Cheng 7.5 0.0 8.0 7.0 1.0 0.5 0.0 0.0
L. Cheng-Ju 17.0 2.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0
L. Chi-Wei 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
L. Chieh-Min 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
L. Chih-Chieh 8.5 1.0 4.5 3.5 1.0 0.0 0.0 3.0
H. Chih-Shan 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Z. Chunjun 0.0 2.0 3.5 2.0 1.5 0.5 0.0 1.0
G. Cosey 24.8 6.3 5.5 4.5 1.0 2.0 0.0 1.5
M. Cruz 4.5 1.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5
M. Cummings 25.5 2.3 10.0 8.8 1.3 0.5 0.0 1.8
L. Dae Sung 4.5 1.5 2.0 2.0 0.0 1.5 0.5 1.0
Z. Dapeng 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
R. Dennison 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Y. Dong Geun 4.0 2.5 1.0 1.0 0.0 1.5 0.5 2.0
K. Dong Ryang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K. Dong Uk 4.8 1.8 2.8 2.8 0.0 0.5 0.0 1.5
J. Duncan 15.0 1.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 4.0
G. Edwards 10.0 5.0 8.0 6.0 2.0 0.5 0.5 4.5
K. Fogg 34.5 5.0 5.8 5.0 0.8 2.8 0.3 2.3
C. Fortson 9.0 6.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
Y. Fujinaga 2.0 2.5 2.0 1.5 0.5 1.0 0.0 2.5
T. Furukawa 8.5 1.0 5.0 4.5 0.5 0.3 0.0 0.5
A. Goudelock 17.0 5.0 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 4.0
S. Guinchard 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R. Gunah 28.0 1.5 15.0 10.0 5.0 1.0 2.0 2.0
R. Hashimoto 8.0 1.0 1.8 1.8 0.0 0.3 0.0 1.0
L. Hee 15.5 1.0 5.5 4.8 0.8 1.8 0.0 3.0
S. Hines 18.5 2.0 13.0 9.5 3.5 1.0 2.0 1.0
L. Honghan 13.0 1.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.5
R. Howell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
W. Hung-Hsing 6.0 0.5 3.5 2.0 1.5 0.5 0.0 0.0
K. Hyun Soo 2.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3
K. Ishii 8.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5
T. Ishizaki 3.5 1.0 2.0 1.3 0.8 0.3 0.0 0.8
H. Ji Hoon 6.0 5.0 3.0 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5
L. Jinglong 15.0 2.0 6.5 6.0 0.5 0.0 0.0 0.5
L. Jinxiao 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
D. Johnson 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
L. Jong-Hyun 2.0 2.0 1.5 0.5 1.0 1.5 1.0 0.0
R. Jose Antonio 4.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
G. Kai 3.0 0.5 3.3 2.0 1.3 1.0 0.0 0.8
H. Kai-Hsiang 12.0 2.5 2.5 1.5 1.0 3.0 0.0 1.5
H. Kantake 3.5 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
K. Kasai 2.3 2.0 1.8 1.3 0.5 0.5 0.0 0.3
W. Ke 8.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0
S. Keith 27.5 2.5 5.5 5.0 0.5 2.0 0.5 5.0
M. Kelanbaike 4.5 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.5 2.0
M. Kikuchi 3.0 0.3 3.3 1.8 1.5 0.8 0.0 0.3
S. Kinjo 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5
R. Kishimoto 11.5 2.3 2.0 1.3 0.8 0.8 0.3 0.5
R. Koboyashi 4.8 3.8 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.3
L. Kuan-Liang 2.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
S. Kun 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
P. Kyung Sang 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5
P. Li 7.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L. Li-Jen 8.5 0.0 4.0 2.5 1.5 0.5 0.0 2.5
J. Lin 9.5 2.5 3.5 2.0 1.5 1.0 0.0 2.5
Z. Lingxu 6.0 2.0 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0 2.5
S. Logwood 15.5 0.5 9.0 7.0 2.0 0.5 0.5 1.5
B. Mbala 23.5 0.8 10.0 7.5 2.5 0.8 0.3 3.0
T. McKinney-Jones 15.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
B. McShepard 15.0 0.0 9.0 6.5 2.5 1.0 0.5 1.5
L. Meng-Hsueh 3.5 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
C. Min-Seok 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.3
S. Minghui 8.0 5.5 5.5 3.5 2.0 0.5 0.0 2.0
J. Mingxin 9.0 1.5 2.5 2.3 0.3 1.0 0.3 1.8
S. Mingyang 6.3 0.8 5.0 3.0 2.0 0.3 0.3 1.3
J. Mitsuda 3.5 0.5 3.3 1.5 1.8 0.0 0.0 1.0
J. Monzun 10.5 0.0 1.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0
D. Motiejunas 14.5 4.0 13.5 11.0 2.5 0.5 1.0 3.5
S. Muxtar 8.5 1.3 2.5 2.0 0.5 0.5 0.0 1.3
T. Nakahigashi 5.5 1.5 4.3 3.8 0.5 2.5 0.0 1.5
T. Nakatsuka 6.3 0.5 1.8 1.3 0.5 0.3 0.0 0.3
N. Namizato 5.0 5.0 3.3 2.8 0.5 0.5 0.0 1.8
W. Nan 5.0 0.5 1.5 1.5 0.0 1.5 0.0 0.5
P. Ning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F. Nishimura 4.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 3.0
H. Omiya 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
R. Ono 10.5 2.5 4.0 3.5 0.5 0.5 0.0 2.0
D. Orton 18.5 2.0 14.5 14.0 0.5 1.0 1.5 4.0
M. Parker 16.0 1.0 14.0 11.0 3.0 0.5 2.0 1.5
J. Peng 4.0 1.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0
C. Po-Chen 2.5 1.0 5.0 5.0 0.0 0.5 0.0 0.0
K. Porter 6.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5
Z. Qungpeng 6.0 1.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Z. Rongzhen 6.5 0.0 4.0 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0
W. Ruheng 5.5 1.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 1.0
S. Ruoyu 8.0 1.0 5.0 2.5 2.5 0.5 0.0 2.0
M. Salem 11.5 1.0 3.0 2.5 0.5 1.0 0.0 0.5
A. Scharer 6.0 4.0 6.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0
J. Scott 19.0 1.8 12.5 8.8 3.8 1.3 1.3 0.8
J. Sena 3.0 0.5 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.5
K. Shao-Chieh 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
S. Shorter 27.5 4.5 8.5 7.5 1.0 1.5 1.0 3.5
H. Shun-Yi 4.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0
M. Speights 19.3 0.5 10.0 8.0 2.0 0.5 0.5 0.5
Y. Suda 4.8 0.5 1.0 0.8 0.3 1.0 0.0 0.3
H. Sun Kyu 2.5 0.5 3.0 2.5 0.5 1.0 0.0 1.0
M. Tae-Young 5.8 1.3 2.3 1.8 0.5 1.8 0.0 0.5
M. Taejong 5.5 1.0 5.5 5.0 0.5 1.0 0.5 2.0
K. Tae Sul 6.5 3.3 1.5 1.3 0.3 1.0 0.0 1.3
S. Taguchi 5.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5
N. Tashiro 1.8 0.3 0.8 0.5 0.3 0.3 0.0 1.0
L. Te-Wei 0.0 2.0 2.5 2.0 0.5 0.0 0.5 3.0
Y. Tianyi 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z. Tianyi 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
C. Tieh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
S. Tonglin 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
K. Toth 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
C. Tsung-Hsien 4.0 2.5 3.0 2.5 0.5 0.5 0.5 2.5
T. Wade 24.0 4.0 14.0 6.0 8.0 3.0 1.0 0.0
L. Wei-Han 7.5 5.5 3.5 3.0 0.5 1.0 0.0 2.5
L. Weir-Chern 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J. Wen 2.0 2.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5
T. Wen-Cheng 3.5 3.0 7.0 5.5 1.5 0.0 0.5 2.5
W. Yanhang 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
C. Yi-Hsiang 5.5 2.5 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0
H. Yifeng 1.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
C. Ying-Chun 3.5 2.8 2.3 1.8 0.5 0.8 0.0 1.0
O. Yong Jun 3.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
Z. Yongpeng 2.5 0.5 5.3 4.0 1.3 0.5 0.0 1.0
G. Yuezhuo 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
L. Yunan 2.0 0.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5
C. Yun Ho 1.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Z. Zhun 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
F. Ziming 11.0 0.5 8.5 6.5 2.0 0.5 0.5 1.0
W. Zirui 7.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5