The Terrific 12

Asia League 2018

The Terrific 12

Print

Statistics

Totals

Player PTS AST REB DEF OFF STL BLK TO
A. Abudurexiti 22 3 15 13 2 1 0 1
D. Adams 55 9 12 10 2 1 1 10
S. Ando 38 5 13 13 0 3 0 1
J. Ayres 47 10 36 29 7 1 3 7
G. Banal 25 3 8 5 3 1 0 2
I. Bourousis 48 2 27 23 4 0 0 4
C. Brackins 62 10 38 35 3 5 1 7
I. Brown 13 6 12 9 3 2 1 0
A. Chambers 9 1 5 2 3 0 1 4
Y. Changdong 11 0 7 3 4 0 0 1
K. Chao-Nan 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Cheng 7 0 9 5 4 2 0 3
L. Cheng 15 0 16 14 2 1 0 0
L. Cheng-Ju 34 4 2 1 1 1 0 2
L. Chi-Wei 2 0 1 1 0 0 0 0
L. Chieh-Min 0 2 1 1 0 0 0 1
L. Chih-Chieh 17 2 9 7 2 0 0 6
H. Chih-Shan 2 2 0 0 0 1 0 1
Z. Chunjun 0 4 7 4 3 1 0 2
G. Cosey 99 25 22 18 4 8 0 6
M. Cruz 9 2 4 2 2 1 0 1
M. Cummings 102 9 40 35 5 2 0 7
L. Dae Sung 9 3 4 4 0 3 1 2
Z. Dapeng 0 0 2 1 1 0 0 2
R. Dennison 4 2 2 2 0 2 0 0
Y. Dong Geun 8 5 2 2 0 3 1 4
K. Dong Ryang 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Dong Uk 19 7 11 11 0 2 0 6
J. Duncan 15 1 15 10 5 0 0 4
G. Edwards 20 10 16 12 4 1 1 9
K. Fogg 138 20 23 20 3 11 1 9
C. Fortson 9 6 1 1 0 1 0 8
Y. Fujinaga 4 5 4 3 1 2 0 5
T. Furukawa 34 4 20 18 2 1 0 2
A. Goudelock 34 10 8 6 2 2 0 8
S. Guinchard 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Gunah 56 3 30 20 10 2 4 4
R. Hashimoto 32 4 7 7 0 1 0 4
L. Hee 62 4 22 19 3 7 0 12
S. Hines 37 4 26 19 7 2 4 2
L. Honghan 26 3 2 2 0 2 1 3
R. Howell 0 0 0 0 0 0 0 2
W. Hung-Hsing 12 1 7 4 3 1 0 0
K. Hyun Soo 8 0 2 0 2 0 0 1
K. Ishii 16 4 2 0 2 1 0 1
T. Ishizaki 14 4 8 5 3 1 0 3
H. Ji Hoon 12 10 6 3 3 3 0 3
L. Jinglong 30 4 13 12 1 0 0 1
L. Jinxiao 2 1 0 0 0 0 1 1
D. Johnson 3 0 1 0 1 0 0 0
L. Jong-Hyun 4 4 3 1 2 3 2 0
R. Jose Antonio 8 1 1 1 0 0 0 0
G. Kai 12 2 13 8 5 4 0 3
H. Kai-Hsiang 24 5 5 3 2 6 0 3
H. Kantake 14 6 6 6 0 0 0 0
K. Kasai 9 8 7 5 2 2 0 1
W. Ke 8 0 3 2 1 0 0 1
S. Keith 55 5 11 10 1 4 1 10
M. Kelanbaike 9 0 7 7 0 0 1 4
M. Kikuchi 12 1 13 7 6 3 0 1
S. Kinjo 6 2 2 1 1 0 0 1
R. Kishimoto 46 9 8 5 3 3 1 2
R. Koboyashi 19 15 6 4 2 4 0 1
L. Kuan-Liang 4 0 1 1 0 0 0 3
S. Kun 0 0 3 1 2 0 0 0
P. Kyung Sang 10 1 0 0 0 1 0 1
P. Li 7 1 1 1 0 0 0 0
L. Li-Jen 17 0 8 5 3 1 0 5
J. Lin 19 5 7 4 3 2 0 5
Z. Lingxu 12 4 5 4 1 0 0 5
S. Logwood 31 1 18 14 4 1 1 3
B. Mbala 94 3 40 30 10 3 1 12
T. McKinney-Jones 15 0 1 1 0 0 0 1
B. McShepard 30 0 18 13 5 2 1 3
L. Meng-Hsueh 7 0 4 2 2 0 0 0
C. Min-Seok 6 0 6 4 2 0 0 1
S. Minghui 16 11 11 7 4 1 0 4
J. Mingxin 36 6 10 9 1 4 1 7
S. Mingyang 25 3 20 12 8 1 1 5
J. Mitsuda 14 2 13 6 7 0 0 4
J. Monzun 21 0 3 1 2 2 1 2
D. Motiejunas 29 8 27 22 5 1 2 7
S. Muxtar 34 5 10 8 2 2 0 5
T. Nakahigashi 22 6 17 15 2 10 0 6
T. Nakatsuka 25 2 7 5 2 1 0 1
N. Namizato 20 20 13 11 2 2 0 7
W. Nan 10 1 3 3 0 3 0 1
P. Ning 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Nishimura 8 3 3 2 1 0 0 6
H. Omiya 3 0 1 0 1 0 0 0
R. Ono 21 5 8 7 1 1 0 4
D. Orton 37 4 29 28 1 2 3 8
M. Parker 32 2 28 22 6 1 4 3
J. Peng 4 1 4 1 3 0 0 1
C. Po-Chen 5 2 10 10 0 1 0 0
K. Porter 12 0 2 1 1 0 0 1
Z. Qungpeng 12 2 8 6 2 0 0 0
Z. Rongzhen 13 0 8 5 3 0 2 0
W. Ruheng 11 2 5 5 0 0 0 2
S. Ruoyu 16 2 10 5 5 1 0 4
M. Salem 23 2 6 5 1 2 0 1
A. Scharer 12 8 12 8 4 2 2 2
J. Scott 76 7 50 35 15 5 5 3
J. Sena 6 1 7 4 3 0 0 1
K. Shao-Chieh 4 0 0 0 0 0 0 1
S. Shorter 55 9 17 15 2 3 2 7
H. Shun-Yi 4 0 4 1 3 0 0 0
M. Speights 77 2 40 32 8 2 2 2
Y. Suda 19 2 4 3 1 4 0 1
H. Sun Kyu 5 1 6 5 1 2 0 2
M. Tae-Young 23 5 9 7 2 7 0 2
M. Taejong 11 2 11 10 1 2 1 4
K. Tae Sul 26 13 6 5 1 4 0 5
S. Taguchi 11 1 4 2 2 0 0 1
N. Tashiro 7 1 3 2 1 1 0 4
L. Te-Wei 0 4 5 4 1 0 1 6
Y. Tianyi 3 0 0 0 0 0 0 0
Z. Tianyi 10 0 0 0 0 1 0 0
C. Tieh 0 0 0 0 0 1 0 1
S. Tonglin 2 0 1 1 0 0 1 1
K. Toth 3 1 1 1 0 0 0 0
C. Tsung-Hsien 8 5 6 5 1 1 1 5
T. Wade 24 4 14 6 8 3 1 0
L. Wei-Han 15 11 7 6 1 2 0 5
L. Weir-Chern 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Wen 4 5 3 2 1 1 0 1
T. Wen-Cheng 7 6 14 11 3 0 1 5
W. Yanhang 2 2 1 0 1 1 0 0
C. Yi-Hsiang 11 5 2 2 0 1 1 2
H. Yifeng 3 1 1 1 0 0 0 1
C. Ying-Chun 14 11 9 7 2 3 0 4
O. Yong Jun 6 0 1 1 0 1 0 1
Z. Yongpeng 10 2 21 16 5 2 0 4
G. Yuezhuo 0 0 1 1 0 2 0 0
L. Yunan 4 0 3 2 1 1 0 3
C. Yun Ho 6 0 1 0 1 1 0 0
Z. Zhun 2 0 2 2 0 0 1 0
F. Ziming 22 1 17 13 4 1 1 2
W. Zirui 14 0 6 6 0 0 0 1

Averages

Player PPG APG RPG DRPG ORPG STPG BLKPG TOPG
A. Abudurexiti 11 1.5 7.5 6.5 1 0.5 0 0.5
D. Adams 27.5 4.5 6 5 1 0.5 0.5 5
S. Ando 9.5 1.25 3.25 3.25 0 0.75 0 0.25
J. Ayres 11.75 2.5 9 7.25 1.75 0.25 0.75 1.75
G. Banal 12.5 1.5 4 2.5 1.5 0.5 0 1
I. Bourousis 24 1 13.5 11.5 2 0 0 2
C. Brackins 15.5 2.5 9.5 8.75 0.75 1.25 0.25 1.75
I. Brown 6.5 3 6 4.5 1.5 1 0.5 0
A. Chambers 4.5 0.5 2.5 1 1.5 0 0.5 2
Y. Changdong 11 0 7 3 4 0 0 1
K. Chao-Nan 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Cheng 3.5 0 4.5 2.5 2 1 0 1.5
L. Cheng 7.5 0 8 7 1 0.5 0 0
L. Cheng-Ju 17 2 1 0.5 0.5 0.5 0 1
L. Chi-Wei 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0
L. Chieh-Min 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0.5
L. Chih-Chieh 8.5 1 4.5 3.5 1 0 0 3
H. Chih-Shan 2 2 0 0 0 1 0 1
Z. Chunjun 0 2 3.5 2 1.5 0.5 0 1
G. Cosey 24.75 6.25 5.5 4.5 1 2 0 1.5
M. Cruz 4.5 1 2 1 1 0.5 0 0.5
M. Cummings 25.5 2.25 10 8.75 1.25 0.5 0 1.75
L. Dae Sung 4.5 1.5 2 2 0 1.5 0.5 1
Z. Dapeng 0 0 2 1 1 0 0 2
R. Dennison 2 1 1 1 0 1 0 0
Y. Dong Geun 4 2.5 1 1 0 1.5 0.5 2
K. Dong Ryang 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Dong Uk 4.75 1.75 2.75 2.75 0 0.5 0 1.5
J. Duncan 15 1 15 10 5 0 0 4
G. Edwards 10 5 8 6 2 0.5 0.5 4.5
K. Fogg 34.5 5 5.75 5 0.75 2.75 0.25 2.25
C. Fortson 9 6 1 1 0 1 0 8
Y. Fujinaga 2 2.5 2 1.5 0.5 1 0 2.5
T. Furukawa 8.5 1 5 4.5 0.5 0.25 0 0.5
A. Goudelock 17 5 4 3 1 1 0 4
S. Guinchard 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Gunah 28 1.5 15 10 5 1 2 2
R. Hashimoto 8 1 1.75 1.75 0 0.25 0 1
L. Hee 15.5 1 5.5 4.75 0.75 1.75 0 3
S. Hines 18.5 2 13 9.5 3.5 1 2 1
L. Honghan 13 1.5 1 1 0 1 0.5 1.5
R. Howell 0 0 0 0 0 0 0 2
W. Hung-Hsing 6 0.5 3.5 2 1.5 0.5 0 0
K. Hyun Soo 2 0 0.5 0 0.5 0 0 0.25
K. Ishii 8 2 1 0 1 0.5 0 0.5
T. Ishizaki 3.5 1 2 1.25 0.75 0.25 0 0.75
H. Ji Hoon 6 5 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5
L. Jinglong 15 2 6.5 6 0.5 0 0 0.5
L. Jinxiao 2 1 0 0 0 0 1 1
D. Johnson 1.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0
L. Jong-Hyun 2 2 1.5 0.5 1 1.5 1 0
R. Jose Antonio 4 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
G. Kai 3 0.5 3.25 2 1.25 1 0 0.75
H. Kai-Hsiang 12 2.5 2.5 1.5 1 3 0 1.5
H. Kantake 3.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0
K. Kasai 2.25 2 1.75 1.25 0.5 0.5 0 0.25
W. Ke 8 0 3 2 1 0 0 1
S. Keith 27.5 2.5 5.5 5 0.5 2 0.5 5
M. Kelanbaike 4.5 0 3.5 3.5 0 0 0.5 2
M. Kikuchi 3 0.25 3.25 1.75 1.5 0.75 0 0.25
S. Kinjo 3 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5
R. Kishimoto 11.5 2.25 2 1.25 0.75 0.75 0.25 0.5
R. Koboyashi 4.75 3.75 1.5 1 0.5 1 0 0.25
L. Kuan-Liang 2 0 0.5 0.5 0 0 0 1.5
S. Kun 0 0 1 0.33 0.67 0 0 0
P. Kyung Sang 5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5
P. Li 7 1 1 1 0 0 0 0
L. Li-Jen 8.5 0 4 2.5 1.5 0.5 0 2.5
J. Lin 9.5 2.5 3.5 2 1.5 1 0 2.5
Z. Lingxu 6 2 2.5 2 0.5 0 0 2.5
S. Logwood 15.5 0.5 9 7 2 0.5 0.5 1.5
B. Mbala 23.5 0.75 10 7.5 2.5 0.75 0.25 3
T. McKinney-Jones 15 0 1 1 0 0 0 1
B. McShepard 15 0 9 6.5 2.5 1 0.5 1.5
L. Meng-Hsueh 3.5 0 2 1 1 0 0 0
C. Min-Seok 1.5 0 1.5 1 0.5 0 0 0.25
S. Minghui 8 5.5 5.5 3.5 2 0.5 0 2
J. Mingxin 9 1.5 2.5 2.25 0.25 1 0.25 1.75
S. Mingyang 6.25 0.75 5 3 2 0.25 0.25 1.25
J. Mitsuda 3.5 0.5 3.25 1.5 1.75 0 0 1
J. Monzun 10.5 0 1.5 0.5 1 1 0.5 1
D. Motiejunas 14.5 4 13.5 11 2.5 0.5 1 3.5
S. Muxtar 8.5 1.25 2.5 2 0.5 0.5 0 1.25
T. Nakahigashi 5.5 1.5 4.25 3.75 0.5 2.5 0 1.5
T. Nakatsuka 6.25 0.5 1.75 1.25 0.5 0.25 0 0.25
N. Namizato 5 5 3.25 2.75 0.5 0.5 0 1.75
W. Nan 5 0.5 1.5 1.5 0 1.5 0 0.5
P. Ning 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Nishimura 4 1.5 1.5 1 0.5 0 0 3
H. Omiya 3 0 1 0 1 0 0 0
R. Ono 10.5 2.5 4 3.5 0.5 0.5 0 2
D. Orton 18.5 2 14.5 14 0.5 1 1.5 4
M. Parker 16 1 14 11 3 0.5 2 1.5
J. Peng 4 1 4 1 3 0 0 1
C. Po-Chen 2.5 1 5 5 0 0.5 0 0
K. Porter 6 0 1 0.5 0.5 0 0 0.5
Z. Qungpeng 6 1 4 3 1 0 0 0
Z. Rongzhen 6.5 0 4 2.5 1.5 0 1 0
W. Ruheng 5.5 1 2.5 2.5 0 0 0 1
S. Ruoyu 8 1 5 2.5 2.5 0.5 0 2
M. Salem 11.5 1 3 2.5 0.5 1 0 0.5
A. Scharer 6 4 6 4 2 1 1 1
J. Scott 19 1.75 12.5 8.75 3.75 1.25 1.25 0.75
J. Sena 3 0.5 3.5 2 1.5 0 0 0.5
K. Shao-Chieh 4 0 0 0 0 0 0 1
S. Shorter 27.5 4.5 8.5 7.5 1 1.5 1 3.5
H. Shun-Yi 4 0 4 1 3 0 0 0
M. Speights 19.25 0.5 10 8 2 0.5 0.5 0.5
Y. Suda 4.75 0.5 1 0.75 0.25 1 0 0.25
H. Sun Kyu 2.5 0.5 3 2.5 0.5 1 0 1
M. Tae-Young 5.75 1.25 2.25 1.75 0.5 1.75 0 0.5
M. Taejong 5.5 1 5.5 5 0.5 1 0.5 2
K. Tae Sul 6.5 3.25 1.5 1.25 0.25 1 0 1.25
S. Taguchi 5.5 0.5 2 1 1 0 0 0.5
N. Tashiro 1.75 0.25 0.75 0.5 0.25 0.25 0 1
L. Te-Wei 0 2 2.5 2 0.5 0 0.5 3
Y. Tianyi 3 0 0 0 0 0 0 0
Z. Tianyi 5 0 0 0 0 0.5 0 0
C. Tieh 0 0 0 0 0 1 0 1
S. Tonglin 2 0 1 1 0 0 1 1
K. Toth 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
C. Tsung-Hsien 4 2.5 3 2.5 0.5 0.5 0.5 2.5
T. Wade 24 4 14 6 8 3 1 0
L. Wei-Han 7.5 5.5 3.5 3 0.5 1 0 2.5
L. Weir-Chern 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Wen 2 2.5 1.5 1 0.5 0.5 0 0.5
T. Wen-Cheng 3.5 3 7 5.5 1.5 0 0.5 2.5
W. Yanhang 2 2 1 0 1 1 0 0
C. Yi-Hsiang 5.5 2.5 1 1 0 0.5 0.5 1
H. Yifeng 1 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0.33
C. Ying-Chun 3.5 2.75 2.25 1.75 0.5 0.75 0 1
O. Yong Jun 3 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5
Z. Yongpeng 2.5 0.5 5.25 4 1.25 0.5 0 1
G. Yuezhuo 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0
L. Yunan 2 0 1.5 1 0.5 0.5 0 1.5
C. Yun Ho 1.5 0 0.25 0 0.25 0.25 0 0
Z. Zhun 2 0 2 2 0 0 1 0
F. Ziming 11 0.5 8.5 6.5 2 0.5 0.5 1
W. Zirui 7 0 3 3 0 0 0 0.5